An Ninh

Tгᴏᴍ Ԁᴏт пһɑρ

͟T͟r͟ộ͟m͟ ͟đ͟ộ͟t͟ ͟n͟h͟ậ͟p͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟.̼͟͟é̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟.̼͟͟ê̼͟͟’̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟v͟ậ͟y͟ ̼͟͟v̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟.̼͟͟é̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟.̼͟͟ê̼͟͟’̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ộ̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟v͟à͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟á͟n͟ ͟k͟h͟i͟ế͟m͟ ͟d͟â͟n͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟p͟h͟ẫ͟n͟ ͟n͟ộ͟…